ПОРАДИ ПО ЗАПОВНЕННЮ ТА ПОДАННЮ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

ДЛЯ ПОДАЧІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ НЕОБХІДНО ЗАЙТИ НА САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://nazk.gov.ua/

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОРОЛИК ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://www.youtube.com/watch?v=VsZ1ky4_dRA&list=PLQCyS3bbFoFfo4_bQInHbquLOCNVAtS6x&index=16

 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/25/7133354/

 

ВИТЯГИ З ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону

1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

{Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 576-VIII від 02.07.2015, № 1798-VIII від 21.12.2016}

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

{Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

{Підпункт "ґ" пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

{Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 597-VIII від 14.07.2015, № 766-VIII від 10.11.2015, № 794-VIII від 12.11.2015}

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

{Підпункт "е" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 794-VIII від 12.11.2015}

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

{Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено новим підпунктом "з" згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

{Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016}

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

{Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1403-VIII від 02.06.2016}

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу";

{Пункт 2 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "в" згідно із Законом № 889-VIII від 10.12.2015}

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом.

{Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Розділ VII
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

{Частина четверта статті 45 в редакції Закону № 1022-VIII від 15.03.2016}

5. Дія розділу VII цього Закону не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки (крім президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

{Статтю 45 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

У НАЗК заявили про початок другої хвилі електронного декларування. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає прес-служба агентства.

Зокрема, до 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 «При заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017- 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року», - йдеться у повідомленні.

 

 Крім того, як зазначив Радецький, із набуттям чинності Закону України “Про Вищу раду правосуддя”, яким внесено зміни до Закону України “Про запобігання корупції”, змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації.

Дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на категорії посад: посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО;

охорони здоров’я (окрім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

науки (крім президентів, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів, інших членів Президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ);

культури;

 мистецтв;

відновлення та збереження національної пам’яті;

фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

 

 НАЗК визначило процедуру перевірки факту подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

 

Про електронні декларації чиновників ЗМІ розповідають українцям дві речі. Перша — Україні потрібні нова система і робоче Національне агентство з питань запобігання корупції для отримання безвізового режиму з ЄС. Друга — всім чиновникам варто хвилюватися, оскільки за найменші помилки при заповненні цих декларацій їх переселять із владних крісел до пенітенціарних закладів. 

Обидві тези, які в різних інтерпретаціях багато разів обговорювалися журналістами й суспільством, можна і потрібно спростувати.

Система електронного декларування майна чиновників: не для ЄС, а для нас 

Запровадження е-декларування справді є умовою для отримання безвізового режиму з державами Шенгенської зони. Проте справжня мета нової системи — впровадження дійового інструменту запобігання корупції. Чиновник отримує заробітну плату за рахунок платників податків і здійснює функції та повноваження держави. Цілком справедливо, що суспільство має право знати про рівень його доброчесності та пересвідчитися, що джерела його доходів — законні, а майно — набуте за чесно зароблені кошти. Крім того, сам факт прозорості доходів і майна службовця, а також публічності будь-яких значних змін у його статках стануть потужним запобіжником, який повинен стримувати потенційних корупціонерів.

Нова система декларування, за задумом, має бути максимально необтяжлива для порядних чиновників і водночас унеможливлювати перебування на державній службі недоброчесних осіб. Однак ще до впровадження системи її противники активно поширюють перекручені відомості про те, як декларування працюватиме насправді, аби саботувати її запровадження. Гнівні запитання про необхідність декларування "книжок і трусів" — лише частина того арсеналу напівправди, який використовують для дискредитації системи.

"Цю декларацію на 40 сторінок неможливо заповнити без помилок" 

Справді, декларацію на 40 сторінок заповнювати невесело, і шанс помилитися чималий. Добра новина в тому, що сорока сторінок немає. Тестова електронна декларація, яку заповнив на офіційній презентації електронної системи декларування голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв (посилання доступне на Фейсбуці), в роздрукованому вигляді займає лише 6 сторінок. Для порівняння: паперова декларація, яку подавав кожен чиновник за старою системою, містила 9 сторінок. 

Електронна декларація нового зразка складається з 16 блоків, кожен із яких чиновник зможе заповнити і зберегти автоматично. Причому добра половина цих блоків переважної більшості чиновників просто не стосуватиметься, тож у розділах, в яких ідеться про незавершене будівництво, бенефіціарну власність або участь у громадських організаціях, треба буде просто зазначити, що тут декларанту нічого декларувати. 

Присвятити 2—3 години цифрам та даним, а заодно і впорядкувати свої документи, потрібно буде лише перед першою подачею декларації. Вся ця інформація надалі зберігатиметься в системі, і під час кожного створення наступної декларації її поля будуть автоматично заповнені, а чиновник зможе просто й швидко відредагувати їх, аби відбити зміни, що відбулися в його майновому статусі за звітний період. Більше того, на кожній сторінці системи є підказки (зокрема й відео) про те, що і як декларувати. Ці пояснення набагато простіші й зрозуміліші, ніж сухий текст закону "Про запобігання корупції". 

Технічну помилку зробити теж майже неможливо, — система просить рівно стільки цифр, скільки ви маєте вписати, не дозволить уписати букви замість цифр, перевірить, чи ви заповнили всі обов'язкові поля, проведе логічні перевірки й підкаже, побачивши десь помилку, яку слід виправити. Нова система, зокрема завдяки тому, що вона електронна, дозволить максимально полегшити процес заповнення декларації та створити зручну систему підказок і допомоги кожному чиновнику.

Більше того, впродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію в разі виявлення помилок. 

"Усі знатимуть, де я живу!!!"

Паніка щодо створення публічно доступного реєстру декларацій також необґрунтована. Зазначені в декларації податковий номер, серія та номер паспорта, місце проживання, дата народження, місцезнаходження нерухомості (крім області, району, населеного пункту, де розміщується об'єкт) є інформацією з обмеженим доступом і в примірнику декларації, який генерується для публічного реєстру, просто не міститься. Всі чиновники і політики можуть почуватися в безпеці, оскільки їхні конфіденційні персональні дані надійним чином захищені (не гірше, ніж у всіх інших державних базах даних), а безпека системи протестована авторитетною міжнародною компанією. До того ж не слід забувати, що, за законом 2011р., всі без винятку декларації були доступні для громадськості (закон давав право отримати їх за запитом), а декларації вищих посадових осіб ще й мали бути оприлюднені на веб-сайтах. Зміниться те, що тепер декларації (із зазначеними винятками) будуть оприлюднюватися автоматично на єдиному веб-сайті, що значно спросить громадський контроль.

Невже сільський голова теж має заповнювати таку декларацію?

Так, сільський голова теж є серед розлогого переліку чиновників та посадовців місцевого самоврядування, на яких поширюються норми про фінансовий контроль. До нього входять також усі політики (народні депутати, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови), міністри та інші керівники центральних органів виконавчої влади, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, судді, прокурори, слідчі, посадові та службові особи Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, члени Національного агентства з питань запобігання корупції, члени Центральної виборчої комісії і навіть поліцейські. При цьому всі ці та інші особи, які повинні подавати декларації в електронній формі, вже кілька років роблять це за "старим" законом про засади запобігання і протидії корупції (лише в паперовій формі). Тобто перелік суб'єктів декларування не розширюється.

Що декларуємо? І чи треба оцінювати майно перед його декларуванням?

Дедалі частіше можна почути, що нова система остаточно зруйнує державну службу через суворі вимоги і вимагає декларувати все до дрібниць. До поширення цього міфу доклалося дуже багато політиків та посадовців. Якою ж є ситуація насправді? 

По-перше, декларуванню за новою системою підлягатимуть об'єкти нерухомості (у тому числі — вперше — об'єкти незавершеного будівництва). При цьому в новій декларації необхідно буде зазначити вартість нерухомості на дату набуття права та її вартість за останньою грошовою оцінкою. Обидва поля обов'язкові для заповнення, але можна буде вказати, що інформація невідома. Якщо ж така оцінка не проводилася, то спеціально з метою заповнення декларації проводити її не потрібно, треба буде тільки зазначити, що це поле незастосовне. Водночас не слід забувати: декларації з багатьма "невідомими" будуть сигналом для НАЗК звернути на них додаткову увагу. 

По-друге, декларуванню підлягає цінне рухоме майно (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, цінні подарунки тощо), якщо його вартість — для декларацій за 2016 р. — перевищує 137, 8 тис. грн (100  ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ). При цьому відомості про транспортні засоби зазначаються незалежно від їхньої вартості, а відомості про подарунок вказуються лише у разі, якщо його вартість перевищує 6 890 гривень (5 ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ). 

Нижній поріг вартості цінного майна у майже 138 тис. грн. гарантує, що перепис меблів кожному чиновнику проводити не потрібно. Очевидно, для пересічної людини за цей поріг може зайти, максимум, 1–2 предмети. І то не завжди. 

Ще одне полегшення полягає в тому, що все цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), набуте до подання декларантом його першої декларації в нову систему, може декларуватися без зазначення його вартості та дати набуття. Відтак, питання оцінки майна виключно задля його декларування повністю знімається. Після подання першої декларації за новою системою чиновникам, звісно, доведеться стежити за набуттям у власність, володіння чи користування цінного майна і зважати на його вартість, хоча зрозуміло, що 137,8 тис. грн — не та сума, яку можна витратити не помітивши. За подарунками також потрібно буде стежити і вказувати їхню вартість, хоча право декларанта вказати, що вартість невідома, зберігається.

Інші об'єкти декларування також досить непересічні: корпоративні права, у тому числі цінні папери; юридичні особи, бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; майно, власником якого є третя особа, але контролює і розпоряджається яким декларант або член його сім'ї; наявні грошові активи, у тому числі готівка та гроші на рахунках, декларуються, якщо вони перевищують суму 68,9 тис. грн (50 ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ); отримані доходи, у тому числі грошові подарунки, якщо вони перевищують 6 890 грн на рік від одного джерела; фінансові зобов'язання (позики, іпотеки тощо); видатки декларуються, якщо одноразовий видаток перевищує 68,9 тис. грн  (50 ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ); нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, якщо вони можуть бути оцінені в грошах; посади чи робота, що виконується або виконувалася за сумісництвом, та входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів організацій.

Як бачимо, міф про потребу оцінки майна задля декларування можна забути. Кожну шоколадку, одяг, особисті речі також декларувати не потрібно, хіба що декларантові знадобиться дуже багато, скажімо, шоколаду, і викупив він його оптом на суму, що у 2016-му перевищувала 68,9 тис. грн. 

Доброчесним чиновникам, яким зацікавлені особи не дарують подарунків захмарної вартості, переживати не потрібно, як і просити на час служби подарунки виключно з чеками. Якщо ж до влади приходить бізнесмен зі списку журналу "Форбс", його власністю й так опікується окрема команда юристів, яка, очевидно, допоможе своєму патронові заповнити все правильно. Адже власність, так би мовити, зобов'язує.

Штрафи та кримінальна відповідальність: посадять усіх?

За помилки в деклараціях передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Але для настання хоч якоїсь відповідальності чиновнику доведеться помилитися бодай на 137,8 тис. грн. 
(100 ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ.). 

Більше того, якщо недостовірні відомості у декларації відрізняються від достовірних на суму від 137,8 тис. грн до 344,5 тис. грн (від 100 до 250 ПРОЖ.МІН.ДЛЯ ПР.ОСІБ НА ПОЧ. ЗВ.РОКУ) — за це настає лише адміністративна відповідальність, тобто штраф, який становитиме від 17 тис. до 42,5 тис. грн. 
Якщо ж відомості відрізняються від достовірних на суму понад 344,5 тис. грн, при доведенні умислу, злочинець карається штрафом від 42,5 тис. грн до 51 тис. грн, або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на термін до двох років, з обов'язковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Якщо неправильно вказати копійки після коми в декларації, ніхто не підпадатиме навіть під адміністративну відповідальність. А 137,8 тис. грн — це зовсім не копійки, помилитися на таку суму не так уже й просто. Тим більше що в переважної більшості декларантів просто не буде таких доходів (на жаль). 

У кожному разі, ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність не настає автоматично. Потрібно буде довести факт такої невідповідності та умисел декларанта на внесення завідомо неправдивих відомостей. 

Несвоєчасність же подання декларації без поважних причин карається накладенням невеликого штрафу у розмірі від 850 до 1700 грн. 

"Ані президент Франції Франсуа Олланд, ані німецький канцлер Ангела Меркель не декларують власність та доходи дітей чи батьків", "кримінальна відповідальність за помилки — це занадто"… 

За останні півроку тільки й чути звідусюди, що Україна сліпо виконує вказівки європейських експертів, що закони у нас неякісні, і що кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях немає в багатьох європейських країнах, а в нас чомусь є. Такі коментарі здебільшого з'являються через відсутність ґрунтовного аналізу як української системи та національного контексту, так і міжнародного досвіду.

Дійсно, ні французи, ні німці не декларують майно дітей та батьків, проте чиновники ні у Франції, ні в Німеччині не переписують масово майно на родичів і навіть сусідів. Дозвольте також нагадати, що, за даними індексу корупції CPI-2015 Transparency International, Німеччина посідає 10-те місце, Франція — 23-тє, а Україна — 130-те. (Низький рейтинг країни свідчить про її корумпованість) При цьому наша сусідка Польща, в якій, до речі, чиновники декларують майно і в разі порушення наражаються на кримінальну відповідальність, на 100 (!!) позицій попереду України й посідає 30 місце поруч із успішними державами. Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування запровадили також більшість Балканських країн, які вже вступили або готуються до вступу в ЄС, Латвія, Литва, Грузія, Велика Британія, США, Румунія та Італія. При цьому пороги декларування в цих країнах часто нижчі, ніж встановлені в Україні, хоча рівень життя там вищий.

Щодо декларування майна родичів, то тут теж "загроза" перебільшена. Декларувати потрібно своє майно, а також дітей, батьків та інших родичів і осіб, але лише тих, із якими декларант пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки і спільно проживає (всі ознаки одночасно). Тобто не треба декларувати майно і доходи повнолітньої дитини, брата, сестри, батьків і так далі, якщо вони не живуть із декларантом. Лише для дружини і чоловіка зроблено виняток: якщо шлюб не розірвано, майно такого подружжя має декларуватися незалежно від спільного чи окремого проживання.

Звісно, член сім'ї суб'єкта декларування може відмовитися надавати будь-які відомості для заповнення декларації і не нестиме за це жодної відповідальності, оскільки декларування — обов'язок службовця. Про це суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити в декларації, яку в такому разі НАЗК мусить обов'язково перевірити. І відповідальність декларанта можлива в цьому випадку лише тоді, коли буде доведено, що він навмисне приховав відомі йому дані. 

НАЗК — монстр, який усе контролюватиме?

Ще один міф стосується повноважень антикорупційного агентства проводити вибірковий моніторинг стилю життя чиновників. Мовляв, "усе, наші будинки обставлять жучками й камерами, і ми втратимо будь-яке право на особисте життя". 

Насправді ж НАЗК не є правоохоронним органом, і йому не надаються якісь виключні повноваження проводити оперативно-розшукову діяльність чи досудове розслідування. Тому такий моніторинг здійснюватиметься із дотриманням законодавства про захист персональних даних і не зможе привести до надмірного втручання у право на недоторканність особистого життя. Жодних жучків та камер не буде. Тим більше стосовно тих декларантів, чий рівень життя не відповідає доходам, камери й не потрібні. Коли в чиновника автопарк з BMW X5, Toyota Prada та Mercedes класу "S" при доході 50 тис. грн на рік, цілком логічно, що суспільство ставитиме під сумнів його доброчесність. А дізнатися про таку невідповідність можна просто моніторингом публічно доступної інформації (того ж Фейсбуку) чи з журналістських розслідувань. Проте навіть у разі встановлення такої невідповідності особа матиме 10 днів для пояснення ситуації. Виявивши за результатами моніторингу способу життя ознаки злочинів (наприклад, незаконного збагачення), Національне агентство інформує про них правоохоронні органи, які їх розслідують, — Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань, залежно від підслідності. 

Загалом, нова система декларування — це справді дуже потужна превентивна антикорупційна новація, для впровадження якої необхідно побудувати з нуля окреме антикорупційне агентство. Змін у системі декларування буде багато, і це лякає тих, хто не володіє повною інформацією про такі зміни. Однак увесь дизайн нової системи спроектовано таким чином, аби вона була якомога менш обтяжливою і більш зручною для доброчесних чиновників та посадовців. Так, комусь треба буде здобути навички роботи за комп'ютером (весь рік попереду). Справді, аби задекларувати своє майно, доведеться спершу привести до ладу документи на нього (хоча, в принципі, вони мали бути в порядку і для чинної системи декларування). Але електронне декларування, хоч і більш повне та цілісне, після першої заповненої декларації насправді буде набагато легшим і менш обтяжливим досвідом для доброчесних чиновників, порівняно з нинішньою паперовою системою.

Логіка створення нової системи декларування проста. Вона нічим не загрожує доброчесним чиновникам. Навпаки — дозволяє відзвітувати перед суспільством за свою працю та доходи і свідчить про нове покоління чиновників в Україні. Переважна більшість чиновників легко впорається з декларуванням своїх статків самостійно і не помітить особливої різниці між способами, якими це робила і робить. Адже мінімальні пороги декларування для них будуть надто високими, і більшість розділів нової декларації їх просто не стосуватиметься. Чесні представники великого бізнесу у владі зможуть впоратися з декларуванням усіх своїх статків із допомогою найнятих юристів. Нечесних чиновників система буде виявляти, максимально ускладнювати їм життя і закривати шлях на державну службу. Вони тепер не зможуть сховатися за тим, що їхні маєтки мають статус "незавершеного будівництва". Їм доведеться публічно декларувати наявну вдома готівку, і тому, купуючи черговий Мерседес, вони не зможуть пояснити його походження "матрацними" заощадженнями. Вони не зможуть списувати дорогі годинники на "подарунки друзів". Отже, чесним чиновникам нової системи декларування боятися не слід.

 

ДЛЯ ПОДАЧІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ НЕОБХІДНО ЗАЙТИ НА САЙТ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://nazk.gov.ua/

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОРОЛИК ПРО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://www.youtube.com/watch?v=VsZ1ky4_dRA&list=PLQCyS3bbFoFfo4_bQInHbquLOCNVAtS6x&index=16

 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ МОЖНА ПРОЧИТАТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/25/7133354/

 

 

 
 

© 2008 Пулинська районна державна адміністрація
© 2008 Пулинська районна рада
AMCMS v3.0